Com a consumidors tenim certa capacitat per opinar comprant, tanmateix aquest article aborda com la presa de decisions al mercat s’allunya molt de seguir una lògica democràtica i també analitza com les qüestions mediambientals són infravalorades. Només des de fora del mercat, mitjançant procediments democràtics, es poden establir mecanismes que contrarestin les tendències inherents al mercat i que condueixen a una gestió insostenible dels recursos.

autoria

Ignasi Puig

data

2011

publicació

Icaria editorial

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2011) “Democracia económica y sostenibilidad”, a Comín, A., Gervasoni L. (Coord.) Democracia económica. Colección Antrazyt, Icaria editorial, Barcelona.