Com a consumidors tenim certa capacitat per opinar comprant, tanmateix aquest article aborda com la presa de decisions al mercat s’allunya molt de seguir una lògica democràtica i també analitza com les qüestions mediambientals són infravalorades. Només des de fora del mercat, mitjançant procediments democràtics, es poden establir mecanismes que contrarestin les tendències inherents al mercat i que condueixen a una gestió insostenible dels recursos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Fundació Segle XXI[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2009). Democràcia econòmica i sostenibilitat. Dins de Comín i Oliveres, A., Gervasoni i Vila, L. (coord.). Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle XXI. Fundació Segle XXI. Barcelona.[/referencia]
[link]Enllaç[/link]Como consumidores tenemos cierta capacidad para opinar comprando, sin embargo este artículo aborda cómo la toma de decisiones en el mercado se aleja mucho de seguir una lógica democrática y también analiza como las cuestiones medioambientales son infravaloradas. Sólo desde fuera del mercado, mediante procedimientos democráticos, pueden establecerse mecanismos que contrarresten las tendencias inherentes al mercado y que conducen a una gestión insostenible de los recursos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Fundació Segle XXI[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2009). Democràcia econòmica i sostenibilitat. Dins de Comín i Oliveres, A., Gervasoni i Vila, L. (coord.). Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle XXI. Fundació Segle XXI. Barcelona.[/referencia_es]
[link]Enlace[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Fundació Segle XXI

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009). Democràcia econòmica i sostenibilitat. Dins de Comín i Oliveres, A., Gervasoni i Vila, L. (coord.). Democràcia econòmica. Vers una alternativa al capitalisme per al segle XXI. Fundació Segle XXI. Barcelona.