El projecte de reutilització a la compra pública encarregat per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya es troba en fase final d’execució. L’estudi comprèn una diagnosi sobre la inclusió de clàusules d’adquisició o ús de productes de segona mà als contractes públics catalans, alhora que un anàlisi de bones pràctiques europees de reutilització en contractes d’obres i en contractes de subministrament de mobiliari, productes tèxtils i equips TIC.

Per a l’elaboració de l’estudi, més enllà de revisar la bibliografia existent, s’ha dut a terme una cerca avançada en les plataformes de contractació pública corresponents i s’han analitzat els plecs de clàusules dels expedients identificats, alhora que s’ha contactat amb diferents administracions públiques i organitzacions de referència i s’han realitzat entrevistes a diversos òrgans de contractació dels contractes seleccionats.