Aquest febrer hem iniciat una formació sobre sistemes de Pagament per Generació (PxG) i/o Taxa Justa, organitzada per l’Associació Hobeki (Gipuzkoa).

Des d’ENT s’ha començat a impartir un curs sobre pagament per generació i/o taxa justa organitzat per l’Associació Hobeki a més de 30 ens locals d’Euskadi i Navarra, el qual està estructurat en 5 sessions teòriques i 2 de pràctiques. Les sessions teòriques estaran enfocades al voltant de: 1) Els requeriments tècnics i tecnològics previs necessaris per a la implementació dels sistemes esmentats, 2) els aspectes relatius al balanç econòmic ia l’establiment de la taxa, 3) El balanç de fluxos de residus, qüestions logístiques, usos fraudulents i casos pràctics de municipis que els hagin implantat; 4) La gestió i protecció de dades, aspectes legals per a l’establiment d’aquests sistemes com ara la redacció de l’Ordenança fiscal i l’informe tècnic econòmic (ITE) i finalment 5) L’articulació de la recaptació, mesures de conscienciació ciutadana i possibilitats de millora de la gestió de la deixalleria i compostatge comunitari. Cada sessió té una durada de 2 hores i es preveu que es faci un cop al mes.