El passat 14 de juny a la Lleialtat Santsenca van tenir lloc les 2es Jornades d’Economia Socioambiental i Solidària, organitzades per Espai Ambiental Cooperativa i la Comissió d’Ecologia de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), que donaven continuïtat al procés iniciat l’any passat amb les 1es Jornades d’Economia Socioambiental i Solidària. Aquestes primeres jornades tenien com a objectiu identificar a organitzacions ambientals de l’Economia Social i Solidària (ESS) i començar a organitzar-nos per enfortir la dimensió ecològica de l’ESS com a eix transversal. Aquesta segona edició ha posat la mirada en el paper de l’Economia Social i Solidària (ESS) en la transició ecològica. En concret, ha posat en valor a les entitats i col·lectius que ja estan impulsant processos de transició ecològica des de l’ESS, esdevinint un punt de trobada per potenciar la intercooperació i per traçar estratègies comunes per afrontar els reptes davant la de crisi ecosocial i emergència climàtica. Hi han participat un total de 65 persones representants d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària o de col·lectius ecologistes. 
És en aquest marc on Maria Mestre (Fundació ENT) va presentar el projecte Els serveis ambientals i l’economia social i solidària, que té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Social i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals.
A través d’audiovisuals i fitxes descriptives de les experiències, s’analitzen diverses activitats que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinergia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica.
S’han identificat experiències d’associacions, fundacions i diferents tipus de cooperatives, de 4 sectors d’activitat: conservació i estudi, agroecologia, gestió forestal i ecoturisme.
– Conservació i estudi, amb l’experiència de l’Associació Mediambiental La Sínia i la Fundació Emys.
– Agroecologia, amb la cooperativa de treball Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, i Biolord, cooperativa rural que comercialitza pomes produïdes en zones de muntanya.
– Gestió forestal, amb l’experiència de Bosquerols, cooperativa de treball dedicada a la gestió forestal propera a la natura i que comercialitza productes lligats al bosc, i Idària, una cooperativa d’inserció que presta serveis lligats a la gestió forestal.
Ecoturisme, amb l’experiència del Grup de Natura Freixe, una associació amb una llarga trajectòria en la gestió de la reserva natural de Sebes de Flix, i que actualment realitza activitats ecoturístiques lligades al coneixement de l’espai natural i el territori, i la Fassina de Jafre, un equipament turístic del parc natural del Garraf.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link] [link]Més informació sobre les jornades[/link]El pasado 14 de junio en la Lealtad Santsenca tuvieron lugar las 2as Jornadas de Economía Socioambiental y Solidaria, organizadas por Espacio Ambiental Cooperativa y la Comisión de Ecología de la Red de Economía Solidaria (XES), que daban continuidad al proceso iniciado el año pasado con las 1as Jornadas de Economía Socioambiental y Solidaria. Estas primeras jornadas tenían como objetivo identificar a organizaciones ambientales de la Economía Social y Solidaria (ESS) y empezar a organizarnos para fortalecer la dimensión ecológica de la ESS como eje transversal. Esta segunda edición ha puesto la mirada en el papel de la Economía Social y Solidaria (ESS) en la transición ecológica. En concreto, ha puesto en valor a las entidades y colectivos que ya están impulsando procesos de transición ecológica desde el ESS, esdevinint un punto de encuentro para potenciar la intercooperación y para trazar estrategias comunes para afrontar los retos ante la de crisis ecosocial y emergencia climática. Han participado un total de 65 personas representantes de organizaciones de la Economía Social y Solidaria o de colectivos ecologistas.
Es en este marco donde María Mestre (Fundació ENT) presentó el proyecto “Los servicios ambientales y la economía social y solidaria”, que tiene como objetivo poner en valor el vínculo entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y la conservación de los servicios ambientales de los ecosistemas en entornos rurales y naturales.
A través de audiovisuales y fichas descriptivas de las experiencias, se analizan diversas actividades que se desarrollan en el marco de la ESS, la actividad de las que permite conservar y poner en valor los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, haciendo especial énfasis en casos en que se genere una sinergia entre conservación y protección de los ecosistemas y mantenimiento de la actividad económica.
Se han identificado experiencias de asociaciones, fundaciones y diferentes tipos de cooperativas, de 4 sectores de actividad: conservación y estudio, agroecología, gestión forestal y ecoturismo.
Conservación y estudio, con la experiencia de la Asociación Medioambiental La Noria y la Fundación Emys.
Agroecología, con la cooperativa de trabajo raíz de Tierra, dedicada a la dinamización local agroecológica, y Biolord, cooperativa rural que comercializa manzanas producidas en zonas de montaña.
Gestión forestal, con la experiencia de leñador, cooperativa de trabajo dedicada a la gestión forestal cercana a la naturaleza y que comercializa productos ligados al bosque, y EDAR, una cooperativa de inserción que presta servicios ligados a la gestión forestal.
Ecoturismo, con la experiencia del Grupo de Naturaleza Freixe, una asociación con una larga trayectoria en la gestión de la reserva natural de Sebes de Flix, y que actualmente realiza actividades ecoturísticas ligadas al conocimiento del espacio natural y el territorio, y la Fassina de Jafre, un equipamiento turístico del parque natural del Garraf.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link] [link]Más información sobre las jornadas[/link]