Les zones d’alta muntanya es troben entre els sistemes més sensibles al canvi climàtic, podent-se observar diversos efectes, com la reducció de la coberta de neu o el retrocés de les glaceres a conseqüència de canvis en els patrons de temperatura i precipitació, entre d’altres. Diversos estudis indiquen que el canvi climàtic pot comportar diversos impactes sobre el turisme de neu, incloent la reducció de la temporada i de les zones esquiables. Aquest article presenta una anàlisi dels impactes del canvi climàtic en zones de turisme d’hivern d’Espanya, centrant-se en la descripció de possibles mesures d’adaptació, i una anàlisi cost-benefici segons diversos escenaris climàtics per dues mesures d’adaptació: l’augment de la innivació artificial i l’ampliació d’horaris d’activitat. Els principals resultats indiquen que l’adopció de forma aïllada de les mesures anteriorment indicades pot no constituir la resposta adequada, en la mesura que poden no ser prou rendibles. Es requerirà la combinació de diverses mesures potencialment de menor impacte com: la protecció de recursos nivals de forma respectuosa amb el medi ambient; millorar el monitoratge meteorològic i climàtic; la diversificació d’activitats recreatives; o la pròpia conversió d’estacions d’esquí en estacions de muntanya que operin durant tot l’any.
Aquest article s’ha elaborat en el marc de l’estudi “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España” realitzat amb el suport de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

autoria

Luís Campos | Jaume Freire | Aina González | Ignasi Puig

data

2016

publicació

Ambienta

referència bibliogràfica

Campos Rodrigues L.M.,  Freire-González J.,  González Puig A., Puig-Ventosa I. (2016) Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España. Revista Ambienta 114: 96-108.