El projecte de la Fundació ENT va ser seleccionat en el marc de la “Convocatòria de la concessió d’ajudes en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible en l’exercici 2014” de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).

Aquest projecte es portà a terme amb la col·laboració de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) i tenia per objectiu principal l’avaluació econòmica de mesures d’adaptació al canvi climàtic en les zones de turisme de neu a Espanya.

El desenvolupament del projecte se centrà en les següents activitats:

(1) Revisió de la literatura sobre economia de l’adaptació al canvi climàtic, incloent la identificació i descripció de mètodes de valoració econòmica i d’anàlisi de costos i beneficis adequats per a la temàtica d’estudi.

(2) Realització d’entrevistes a agents econòmics i socials vinculats al sector de turisme de neu, així com a experts en adaptació al canvi climàtic.

(3) Caracterització del sector de turisme de neu a Espanya, incloent una anàlisi d’escenaris climàtics a nivell internacional, estatal i regional.

(4) Identificació i avaluació de mesures d’adaptació al canvi climàtic possibles per al sector.

(5) Desenvolupament i implementació d’una anàlisi quantitativa monetari de costos i beneficis de mesures d’adaptació.

(6) Anàlisi de resultats i propostes.

Les activitats de disseminació dels resultats del projecte inclogueren: la redacció d’un informe, la publicació d’un article tècnic i l’elaboració d’un tríptic informatiu.

Amb el suport de:

logo fundacion bio

autoria

Fundació ENT

data

2015-2016

Finançat per la Fundación Biodiversidad