Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Cornellà, amb el suport d’ENT, ha realitzat un projecte per a la millora de la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

El projecte, que ha comptat amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya a través de les subvencions per a projectes de prevenció de residus, ha permès informar les botigues que comercialitzen aquests aparells de les novetats que estableix la normativa en matèria de reutilització i reciclatge, així com comprovar que gestionen aquests residus correctament.

També s’ha realitzat una campanya adreçada a la ciutadania per informar de la gestió correcta dels RAEE, i s’ha estudiat la viabilitat de dur a terme accions de preparació per a la reutilització de RAEEs a la deixalleria municipal.