Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Cornellà, amb el suport d’ENT, ha realitzat un projecte per a la millora de la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
El projecte, que ha comptat amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya a través de les subvencions per a projectes de prevenció de residus, ha permès informar les botigues que comercialitzen aquests aparells de les novetats que estableix la normativa en matèria de reutilització i reciclatge, així com comprovar que gestionen aquests residus correctament.
També s’ha realitzat una campanya adreçada a la ciutadania per informar de la gestió correcta dels RAEE, i s’ha estudiat la viabilitat de dur a terme accions de preparació per a la reutilització de RAEEs a la deixalleria municipal.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Cornellà, con el apoyo de ENT, ha realizado un proyecto para la mejora de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
El proyecto, que ha contado con la financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña a través de las subvenciones para proyectos de prevención de residuos, ha permitido informar a las tiendas que comercializan estos aparatos de las novedades que establece la normativa en materia de reutilización y reciclaje, así como comprobar que gestionan estos residuos correctamente.
También se ha realizado una campaña dirigida a la ciudadanía para informar de la gestión correcta de los RAEE, y se ha estudiado la viabilidad de llevar a cabo acciones de preparación para la reutilización de RAEEs en el vertedero municipal.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]