El passat novembre vam iniciar, juntament amb Terraqui, el projecte “Anàlisi legal del marc jurídic estatal, català i europeu i valorar l’abast de les competències de la Generalitat en la matèria, així com valorar la factibilitat i la conveniència d’aplicar sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP)” per l’Agència de Residus de Catalunya.

En primer lloc, s’analitza en quin cas i per a quins productes la introducció de la responsabilitat ampliada del productor (RAP) podria ser una solució adequada. Això també inclou una anàlisi comparativa de l’experiència internacional. En segon lloc, s’analitza el marc legal existent a Catalunya, per tal de valorar les opcions per a la introducció d’aquests esquemes.