L’objectiu d’aquest article és analitzar el consum i la demanda d’aigua per part de les activitats productives de l’economia catalana, així com fer un exercici de simulació dels efectes d’una situació de sequera acompanyada de restriccions en l’abastament d’aigua a Catalunya. Per fer això s’ha desenvolupat un model input-output de l’aigua, que analitza aspectes relacionats amb el consum d’aigua a través de les activitats productives, i un model simple d’impacte macroeconòmic a partir de la metodologia d’anàlisi input-output, per simular l’impacte econòmic de restriccions sectorials en l’abastament d’aigua.

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2009

publicació

Nota d’economia

referència bibliogràfica

Freire González, J., Puig Ventosa, I. (2009) Consum d’aigua i anàlisi input-output: simulació de l’impacte macroeconòmic de restriccions sectorials en l’abastament d’aigua. Nota d’economia 93-94, Monogràfic Aigua i activitat econòmica: 107-126.