Skip to main content

En els últims anys, s’ha incrementat notablement la producció camaronera al golf de Fonseca (costa pacífica centreamericana que inclou zones d’Hondures, Nicaragua i El Salvador). Aquesta expansió ha ocasionat nombrosos impactes ecològics, entre els quals destaquen la desaparició d’àmplies extensions de boscos de manglar, diverses afectacions al sistema de drenatge de diversos aiguamolls, desviament de canals i dessecació de llacunes naturals. Si bé aquests impactes han estat àmpliament documentats, les implicacions socials, incloent-hi els creixents conflictes armats vinculats a l’extensió de la indústria aqüícola, fins al moment no han estat tant estudiades. El present informe tracta de completar aquest buit aportant una anàlisi des de la justícia ambiental de les principals problemàtiques detectades, així com un conjunt de mesures que permetin afrontar-les.

autoria

Maria Mestre | Miquel Ortega

data

2011

publicació

Fundació ENT

referència bibliogràfica

Mestre Montserrat, M., Ortega Cerdà, M., Ramos Martín, J., Musoles Villegas, L. (2011) Conflictos ambientales de la acuicultura del camarón en Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental. Fundació ENT. Col·lecció DOCS 1.