Davant dels fets que s’estan succeint els últims dies arran de la convocatòria del Referèndum de l’1 d’octubre, la Fundació ENT vol manifestar que defensa el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i la legitimitat democràtica de les institucions catalanes, i condemna les vulneracions de drets fonamentals que s’han efectuat contra persones, col·lectius, mitjans d’informació, càrrecs electes i institucions catalanes, entre d’altres el dret d’expressió, el dret d’informació, el dret de reunió i el dret a la intimitat de les comunicacions.
La Fundació ENT se suma a la defensa pacífica d’aquests drets.
Setembre de 2017
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ante los hechos que se están sucediendo los últimos días a raíz de la convocatoria del Referéndum del 1 de octubre, la Fundació ENT quiere manifestar que defiende el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña y la legitimidad democrática de las instituciones catalanas , y condena las vulneraciones de derechos fundamentales que se han efectuado contra personas, colectivos, medios de información, cargos electos e instituciones catalanas, entre otros el derecho de expresión, el derecho de información, el derecho de reunión y el derecho a la intimidad de las comunicaciones.
La Fundación ENT se suma a la defensa pacífica de estos derechos.
 
Septiembre de 2017
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]As a result of the events occurred during the last days in the context of the announcement of the Catalan referendum of the 1st of October, ENT Foundation wants to express its support to the right to self-determination of the Catalan people and the legitimacy of the its institutions. Moreover, it condemns the violation of fundamental rights that have occurred against people, associations, media, elected members and Catalan institutions, namely: the right to freedom of expression, information, reunion and the confidentiality of the communications.
The ENT Foundation joins the peaceful defense of these rights.
September 2017
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]