Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Competitivitat i medi ambient a Catalunya
| Publicacions| 01/12/2009

Hi ha una gran controvèrsia sobre els efectes de les polítiques ambientals sobre la competitivitat de les empreses i sobre les economies nacionals.

Tot i que, en general, hi ha instruments que, a curt termini, produeixen costos sobre determinats sectors (els més contaminants), els efectes a llarg termini sobre el conjunt de l’economia són més complexos, i les pròpies polítiques ambientals deslliguen diferents mecanismes positius per al sistema econòmic, com ara la innovació, un funcionament més eficient dels mercats, l’aparició de noves oportunitats o la millora de la imatge de les empreses.

A més, la no-adopció de polítiques ambientals, desemboca en uns costos que a llarg termini s’intueixen grans que els propis costos d’adopció, ja que entre ells hi ha la degradació del medi ambient i la sobreexplotació dels recursos naturals, sustentos bàsics de qualsevol forma de vida i per tant, del mateix sistema econòmic.

Data
2009
Publicació
Ide@Sostenible
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2009) Competitivitat i medi ambient a Catalunya. Ide@Sostenible, 18.
Accés a l’article