Hi ha una gran controvèrsia sobre els efectes de les polítiques ambientals sobre la competitivitat de les empreses i sobre les economies nacionals.
Tot i que, en general, hi ha instruments que, a curt termini, produeixen costos sobre determinats sectors (els més contaminants), els efectes a llarg termini sobre el conjunt de l’economia són més complexos, i les pròpies polítiques ambientals deslliguen diferents mecanismes positius per al sistema econòmic, com ara la innovació, un funcionament més eficient dels mercats, l’aparició de noves oportunitats o la millora de la imatge de les empreses.
A més, la no-adopció de polítiques ambientals, desemboca en uns costos que a llarg termini s’intueixen grans que els propis costos d’adopció, ja que entre ells hi ha la degradació del medi ambient i la sobreexplotació dels recursos naturals, sustentos bàsics de qualsevol forma de vida i per tant, del mateix sistema econòmic.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig VentosaJaume Freire González[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Ide@Sostenible[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2009) Competitivitat i medi ambient a Catalunya. Ide@Sostenible, 18.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Existe una gran controversia sobre los efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad de las empresas y sobre las economías nacionales.
A pesar de que, en general, hay instrumentos que, a corto plazo, producen costes sobre determinados sectores (los más contaminantes), los efectos a largo plazo sobre el conjunto de la economía son más complejos, y las propias políticas ambientales desatan diferentes mecanismos positivos para el sistema económico, tales como la innovación, un funcionamiento más eficiente de los mercados, la aparición de nuevas oportunidades o la mejora de la imagen de las
empresas.
Además, la no-adopción de políticas ambientales, desemboca en unos costes que a largo plazo se intuyen mayores que los propios costes de adopción, ya que entre ellos hay la degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales, sustentos básicos de cualquier forma de vida y por lo tanto, del mismo sistema económico.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig VentosaJaume Freire González[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Ide@Sostenible[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2009) Competitivitat i medi ambient a Catalunya. Ide@Sostenible, 18.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2009

publicació

Ide@Sostenible

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2009) Competitivitat i medi ambient a Catalunya. Ide@Sostenible, 18.