Des de fa unes setmanes, hem iniciat el projecte “Diagnosi de l’actual sistema de recollida selectiva i estudi de millora de la gestió dels residus al municipi de Calafell”. El projecte consistirà en una caracterització de la situació actual i en l’elaboració de propostes de millora del servei de gestió de residus al municipi, orientant-lo cap a assolir nivells més alts de recollida selectiva.