Des de fa unes setmanes, hem iniciat el projecte “Diagnosi de l’actual sistema de recollida selectiva i estudi de millora de la gestió dels residus al municipi de Calafell”. El projecte consistirà en una caracterització de la situació actual i en l’elaboració de propostes de millora del servei de gestió de residus al municipi, orientant-lo cap a assolir nivells més alts de recollida selectiva.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Desde hace unas semanas, hemos iniciado el proyecto “Diagnóstico del actual sistema de recogida selectiva y estudio de mejora de la gestión de los residuos en el municipio de Calafell”. El proyecto consistirá en una caracterización de la situación actual y en la elaboración de propuestas de mejora del servicio de gestión de residuos en el municipio, orientándolo a alcanzar niveles más altos de recogida selectiva.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]