Hem començat l’estudi de l’impacte ambiental de l’activitat de Preparació per a la Reutilització (PxR) de residus de joguines.

Aquest estudi s’emmarca dins del projecte “Joguines Vives. Estudi i prova pilot de PxR de joguines de fusta destinades al rebuig” coordinat per Espai Ambiental. ENT és l’encarregat d’estimar el benefici ambiental de la PxR de residus de joguines de fusta (principalment la petjada de carboni).

Actualment a Barcelona existeix un xarxa de recollida de residus de joguines i les que no estan en perfecte estat -per vendre-les en botigues de segona mà o donar-les als serveis socials-, s’envien a l’abocador. El projecte pretén reparar aquestes joguines a l’Hospital de les joguines i posar-les a la venda en circuits de segona mà generalista com a joguines de qualitat.