Hem començat l’estudi de l’impacte ambiental de l’activitat de Preparació per a la Reutilització (PxR) de residus de joguines.
Aquest estudi s’emmarca dins del projecte “Joguines Vives. Estudi i prova pilot de PxR de joguines de fusta destinades al rebuig” coordinat per Espai Ambiental. ENT és l’encarregat d’estimar el benefici ambiental de la PxR de residus de joguines de fusta (principalment la petjada de carboni).
Actualment a Barcelona existeix un xarxa de recollida de residus de joguines i les que no estan en perfecte estat -per vendre-les en botigues de segona mà o donar-les als serveis socials-, s’envien a l’abocador. El projecte pretén reparar aquestes joguines a l’Hospital de les joguines i posar-les a la venda en circuits de segona mà generalista com a joguines de qualitat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos comenzado el estudio del impacto ambiental de la actividad de Preparación para la Reutilización (PxR) de residuos de juguetes.
Este estudio se enmarca en el proyecto “Joguines vives. Estudio y prueba piloto de PxR de juguetes de madera destinadas al rechazo” coordinado por Espai Ambiental. ENT se encargará de estimar el beneficio ambiental de la PxR de residuos de juguetes de madera (principalmente la huella de carbono).
Actualmente en Barcelona existe un red de recogida de residuos de juguetes y las que no están en perfecto estado -por venderlas en tiendas de segunda mano o darlas a los servicios sociales-, se envían al vertedero. El proyecto pretende reparar estos juguetes en el Hospital de les joguines y ponerlas a la venta en circuitos de segunda mano generalista como juguetes de calidad.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]