ENT està treballant en l’actualització del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Sant Just Desvern, amb l’objectiu de definir l’estratègia municipal en prevenció de residus pel període 2021-2026. El projecte inclou una diagnosi actual de l’estat de la gestió de residus, una avaluació de la implantació de l’anterior pla de prevenció i, finalment, la definició de les accions a realitzar per tal d’assolir els objectius locals de prevenció establerts.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT está trabajando en la actualización del Plan Local de Prevención de Residuos del municipio de Sant Just Desvern, con el objetivo de definir la estrategia municipal en prevención de residuos para el periodo 2021-2026. El proyecto incluye un diagnóstico actual del estado de la gestión de residuos, una evaluación de la implantación del anterior plan de prevención, y finalmente, la definición de las acciones a realizar para alcanzar los objetivos locales de prevención establecidos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]