Amb la solució DECISIVE per a la gestió descentralitzada de residus biològics arribant a la seva etapa final, els socis de el projecte (la Fundació ENT entre ells) que han estat treballant en el seu desenvolupament, anuncien un seguit de seminaris web per donar a conèixer la solució.

La sèrie de 4 seminaris web presentarà el projecte DECISIVE a una audiència més àmplia que no va poder assistir als grups de discussió, tallers, conferències i altres reunions presencials organitzats prèviament. A més, amb les condicions sanitàries actuals i les oportunitats limitades per organitzar més visites a els llocs de demostració, es creu que aquests seminaris web aconseguiran la difusió prevista i mostraran els resultats i les instal·lacions de el projecte.

La sèrie de seminaris web comença el 23 d’abril a les 11.00 amb el primer titulat “DECISIVE: El concepte”. Els desenvolupadors de tecnologia guiaran a l’audiència a través de les diferents fases, incloses les diferents tecnologies implementades: digestió micro anaeròbica, fermentació en estat sòlid i el motor Stiling com la tecnologia triada per a la valorització de l’biogàs produït. A més, per vincular el concepte a les pràctiques modernes de gestió de residus biològics, un operador de residus explicarà com el concepte DECISIVE podria contribuir a diversos desafiaments de gestió de residus biològics.

Aquest primer seminari web aniria seguit de 3 seminaris més que expliquen amb més detall els resultats obtinguts, així com eines complementàries que ajuden a implementar el concepte DECISIVE. Els seminaris web que seguiran seran “DECISIVE: l’eina” i se centraran en l’eina de suport a la presa de decisions, una eina que ajuda a les autoritats locals i regionals i als operadors de residus a avaluar els seus escenaris de gestió de residus biològics, inclosos els sorgiments de residus biològics, els seus punts crítics, quantitats i altres característiques. Aquest segon webinar tindrà lloc l’11 de juny a les 11h. Per tal de presentar com es veu la solució DECISIVE a la pràctica, dos seminaris web més “DECISIVE: Demostració” descriuran detalladament els dos llocs de demostració a Lió (França) i Dolina (Itàlia).
Pel que fa a el primer seminari web, els temes provisionals i els oradors inclouen:

  • Anne Tremier de l’INRAE, coordinadora de el projecte que descriurà els principis i objectius subjacents del concepte DECISIVE.
  • INRAE ​​com els desenvolupadors de la microdigestión anaeròbica i la seva reducció a menors quantitats de residus, resultats de laboratori, solució acceptada i els seus avantatges.
  • Claudio Fontana d’ITS Energy, que se centraria en el motor Stirling i per què es va convertir en la tecnologia triada per a la valorització del biogàs, les seves característiques i prestacions clau.
  • Oscar Prat d’AERIS com a soci de el projecte que ajusta els processos de fermentació en estat sòlid a la resta del concepte que descriu el seu desenvolupament, proves de laboratori i on entra exactament en el procés general.
  • Pau Kroff de SUEZ, qui brindaria el discurs de cloenda sobre on entra el concepte DECISIVE en la gestió descentralitzada de residus biològics i quins serien els beneficis que aporta a les autoritats locals i regionals, però també als operadors d’aquestes instal·lacions.

S’espera que el seminari web duri 1h30, inclosa la sessió de preguntes i respostes, que permetria a totes les parts interessades comprendre completament tots els principis i processos abans que la sèrie de seminaris web continuï i cobreixi característiques més particulars.

Info i Inscripcions