Aquest pòster introdueix el concepte de models cel·lulars autòmats i presenta una aplicació al cas dels incendis forestals. Des d’un punt de vista estadístic, també analitza les similituds amb els incendis forestals reals. Es troben fortes similituds en relació amb les estadístiques sobre freqüències de distribució de les àrees cremades, seguint una distribució power-law en ambdós casos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2002[/data]
[publicacio]Ecological Economics International Meeting[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2002) Celullar automata models. A useful modelling tool to define environment policy: the case of the forest fires. Ecological Economics International Meeting. Tunísia.[/referencia]Este póster introduce el concepto de modelos celulares autómatas y presenta una aplicación al caso de los incendios forestales. Desde un punto de vista estadístico, también analiza las similitudes con los incendios forestales reales. Se encuentran fuertes similitudes en relación con las estadísticas sobre frecuencias de distribución de las áreas quemadas, siguiendo una distribución power-law en ambos casos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2002[/data_es]
[publicacio_es]Ecological Economics International Meeting[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2002) Celullar automata models. A useful modelling tool to define environment policy: the case of the forest fires. Ecological Economics International Meeting. Tunísia.[/referencia_es]This poster introduces the concept of cellular-automata models and presents an application to the case of forest fires. From a statistical perspective, it also discusses similarities with real forest fires. Strong similarities are found regarding the frequency-area statistics, following a power-law distribution in both cases.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2002[/data_en]
[publicacio_en]Ecological Economics International Meeting[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2002) Celullar automata models. A useful modelling tool to define environment policy: the case of the forest fires. Ecological Economics International Meeting. Tunísia.[/referencia_en]

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Ecological Economics International Meeting

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Celullar automata models. A useful modelling tool to define environment policy: the case of the forest fires. Ecological Economics International Meeting. Tunis.