Skip to main content

La Fundació ENT ha signat, juntament amb moltes altres organitzacions, una carta dirigida a la Ministra espanyola d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina. El motiu de la carta és sol·licitar-li límits de pesca sostenibles en línia amb la Política Pesquera Comunitària (PPC), que exigeix el fi de la sobrepesca al 2015 sempre que sigui possible i, de forma progressiva i gradual, no més tard del 2020 per a totes les poblacions.

Concretament, a la carta, les organitzacions signants sol·liciten a la Ministra Tejerina que, durant el Consell de Ministres de Pesca que tindrà lloc el proper desembre a Brussel·les (moment en el qual es negociaran els límits de pesca per 2017 per a les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-est), es respecti el consell científic i demostri el seu compromís en aconseguir els objectius marcats en la PPC.

Les entitats signants de la carta celebren els progressos realitzats en els últims anys en la reducció del nivell mig de sobrepesca, però al seu torn, adverteixen que segons l’últim informe del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca de la UE (CCTEP), més del 60% de les poblacions avaluades de la UE són encara fora dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat continuen subjectes a sobrepesca. Motius pels quals les vint-i-vuit organitzacions sol·liciten a la ministra progressos clars i tangibles cap a la fi de la sobrepesca en el menor temps possible, així com informes socioeconòmics en aquells casos on assolir els objectius de la PPC posés en perill la sostenibilitat socioeconòmica de les flotes implicades.

Enllaç a la carta enviada a la ministra