La darrera setmana la Fundación Alternativas va treure a la llum el seu segon Informe sobre sostenibilidad en España 2017: cambio de rumbo, tiempo de acción. Aquest informe, coordinat per Ana Belén Sánchez, compta amb la participació d’Ignasi Puig Ventosa (ENT).

Ignasi Puig és l’autor de l’article 5è titulat “Política económica y fiscalidad verde para una economía circular en España” dins l’apartat “Medidas necesarias para sentar las bases de una econmía circular en España”.

Aquesta segona edició inclou una revisió sobre la situació a nivell internacional dels principals indicadors sobre sostenibilitat ambiental del planeta. Es constata la urgència de passar a l’acció si volem evitar situacions encara més catastròfiques de les viscudes fins ara, relacionades amb l’augment del canvi climàtic i la cada vegada més urgent escassetat de recursos naturals, que es manifesta amb especial gravetat en els països i les regions més vulnerables del planeta, on habiten les persones amb menys recursos.

L’Informe revisa els avenços de la Unió Europea en els últims mesos en relació a la promoció d’una economia circular i baixa en carboni, i identifica algunes de les mesures que s’haurien de prendre a la Unió Europea. S’analitza també la sostenibilitat de les formes de vida dels europeus, identificant les raons per les grans diferències en impacte ambiental dels ciutadans europeus, així com les raons que porten a alguns d’ells a adquirir patrons de consum menys contaminants.

En l’àmbit espanyol, l’Informe s’enfoca en cinc grans àrees, en què l’acció és imprescindible per permetre l’avanç en sostenibilitat del país. La política energètica, en el marc d’acord de París de canvi climàtic, és la primera d’elles. Espanya encara depèn en gran mesura d’energies fòssils, que a més provenen de tercers països. La transició a un mix energètic més net és una de les grans tasques a desenvolupar en els propers anys i en la qual la implicació de tots, govern, empresa i ciutadania és indispensable. La millora de la sostenibilitat ambiental i social de les nostres ciutats és un altre repte, molt vinculat a l’anterior, sobre el qual ja hem començat a veure algunes bones iniciatives, però en el que encara queda un llarg camí per recórrer. Una reforma fiscal verda continua sent la gran oportunitat per contribuir a resoldre molts dels problemes ambientals que patim, que és precisament la qüestió que aborda el capítol d’Ignasi Puig.

Les mesures necessàries per acabar amb una xacra que assola cada any als nostres ecosistemes com són els incendis forestals és una altra de les àrees en què incideix l’Informe. Finalment, s’aborda un dels sectors més importants per a l’economia del país, el turisme, i descriu el llarg camí que encara cal recórrer per transformar aquest sector en un motor de sostenibilitat i no en font de contaminació i malestar social.

Accés a l’informe (pdf)