Els ingressos immobiliaris puntuals són aquells que es produeixen en el moment de realitzar una nova obra o construcció, que es donen una sola vegada durant el procés urbanitzador, i que no s’han de destinar obligatòriament a cap despesa concreta, sinó que els ajuntaments poden disposar-ne per finançar les despeses que considerin més oportunes. L’anàlisi de l’evolució dels ingressos immobiliaris puntuals a Catalunya entre els anys 2001 i 2005 evidencia una dependència dels municipis respecte d’aquests ingressos, el que suposà una inestabilitat econòmica important i un ús insostenible del sòl.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) Resum de la ponència “Cap a un finançament local sostenible”. Reptes per a la sostenibilitat de Catalunya. Setmana del CADS’09: conclusions del procés participatiu, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS): 62-65.