Skip to main content

Meritxell Bernal Montolio | ENT medi ambient

 

La situació agrària actual a la Serra de Collserola és crítica, hi ha molt poques explotacions agràries i les que hi ha cultiven superfícies molt reduïdes. L’abandonament de l’activitat agrària que Collserola ha experimentat des de mitjans del s. XX posa en perill la biodiversitat de la serra, el seu mosaic paisatgístic i augmenta el risc d’incendis a causa de l’increment de la massa forestal. Entre el 2009 i el 2016 van desaparèixer dos tipus de cultius típics (ametller i garrofer). Si tenim en compte que és una serra rodejada de municipis intensament poblats i urbanitzats, la seva conservació pren especial importància, ja que el nombre de serveis que proveeix aquest ecosistema és molt elevat. Hi conviuen activitats econòmiques com l’agricultura o la ramaderia, amb activitats lúdiques i esportives com el senderisme, la bicicleta, la caça, la recol·lecció de productes naturals (bolets, espàrrecs, plantes aromàtiques…). En definitiva, Collserola és un espai natural que pateix una forta pressió demogràfica.

Al bell mig d’aquesta serra, a prop del pantà de Vallvidrera, hi havia la masia de Can Pujades construïda el 1709. Al 2008, per ordre del districte, i en contra de la voluntat dels veïns i veïnes del barri, la masia va ser enderrocada amb la justificació que “no tenia cap valor arquitectònic i el seu estat era ruïnós”. Can pujades però tenia un gran valor sentimental per als habitants de Vallvidrera que es van sentir ignorats i traïts pel districte ja que havien fet diverses propostes per reutilitzar l’edifici. L’enderroc de Can Pujades va resultar ser l’espurna per l’inici d’un moviment de lluita veïnal a favor de la preservació del patrimoni natural i cultural de Collserola que encara perdura avui dia. D’aquella mobilització, en va sortir l’actual cooperativa de consum de Can Pujades, una iniciativa per transformar, principalment a través del consum responsable de productes alimentaris, qüestions d’ordre social, laboral, econòmic, ecològic i de salut que afecten directament la vida i l’entorn dels habitants de Collserola. Actualment, Can Pujades és un dels principals actors del projecte “Alimentem Collserola” promogut per l’associació Arran de terra i subvencionat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola del qual recentment s’ha publicat el Pla d’Acció1, en el qual Can pujades ha participat en el disseny i n’és responsable d’algunes accions. El projecte “Alimentem Collserola” té l’objectiu de promoure una transició agroecològica a la serra.

La transició agroecològica a Collserola comportarà diversos beneficis econòmics, ecològics i socials. L’augment de l’activitat agrícola i ramadera incentivarà l’economia local, es fomentaran circuits curts de comercialització, es promourà la conservació de la biodiversitat, la recuperació de les varietats locals i de races autòctones, l’heterogeneïtat del paisatge disminuint el risc d’incendis, la recuperació de terres en desús i la incorporació de nova pagesia. La transició agroecològica resultarà en un apoderament local que facilitarà l’accés dels habitants a una alimentació saludable i sostenible. Comportarà que la població dels municipis propers pugui abastir-se d’aliments de proximitat produïts de forma sostenible i comercialitzats per petits negocis locals en detriment del consum d’aliments processats provinents de l’agricultura industrial globalitzada que venen les grans superfícies i que va en detriment de la diversitat d’aliments, de la seva qualitat i del repartiment de la riquesa. A part d’incentivar la transició agroecològica, Can Pujades promou accions enfocades a d’altres àmbits com, per exemple, la gestió de residus. En aquesta línia, està dissenyant una planta de compostatge de la fracció vegetal que pretén facilitar la recollida de les restes vegetals i el seu procés de compostatge per tal d’obtenir un producte de qualitat útil per a la pagesia del parc, els horts d’autoconsum i els propis veïns i veïnes del barri. La planta es situaria a prop dels horts comunitaris i facilitaria la gestió dels residus vegetals tancant el cicle de la matèria, transformant el residu en un recurs útil al mateix lloc on es produeix.

A més a més, l’existència de Can Pujades, així com d’altres iniciatives similars, té múltiples beneficis per a la societat i els seus individus. Genera cohesió social, afavorint la comunicació i la cooperació, té un important poder educatiu respecte a la natura i el medi ambient, i contribueix a una economia més justa afavorint la sostenibilitat ambiental i l’autonomia de petits productors. Al cap i a la fi, al meu parer, resultarà en un augment de la capacitat de resiliència de l’ecosistema, ja que una societat cooperativa i autosuficient amb un ús sostenible dels recursos naturals té més capacitat de fer front a davant les crisis mundials existents.


1 Pla d’acció per promoure la Transició Agroecològica a Collserola en el període 2018-2020. En el marc del projecte: Alimentem Collserola. Redacció: Associació Arran de Terra. Eines per la dinamització local agroecològica. Promoció: Parc de Collserola, Juny 2018.