Aquest estudi, encarregat per l’Ajuntament d’Alella tingué com a objectiu fomentar l’ús de tecnologies eficients d’enllumenat en tot l’àmbit municipal. D’una banda es realitzarien millores sobre l’enllumenat públic i d’altra els estalvis aconseguits es reinvertirien en la compra de làmpades de baix consum que serien repartides entre la població.

L’interès d’aquest projecte fou el de dissenyar un mecanisme administratiu que permetés articular el reciclatge de les inversions i els estalvis, de manera que pugués estendre’s a altres ens locals i en altres àmbits.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Ajuntament d’Alella