Aquest estudi, encarregat per l’Ajuntament d’Alella tingué com a objectiu fomentar l’ús de tecnologies eficients d’enllumenat en tot l’àmbit municipal. D’una banda es realitzarien millores sobre l’enllumenat públic i d’altra els estalvis aconseguits es reinvertirien en la compra de làmpades de baix consum que serien repartides entre la població.

L’interès d’aquest projecte fou el de dissenyar un mecanisme administratiu que permetés articular el reciclatge de les inversions i els estalvis, de manera que pugués estendre’s a altres ens locals i en altres àmbits.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

Este estudio, encargado por el Ayuntamiento de Alella (Barcelona) tuvo como objetivo fomentar el uso de tecnologías eficientes de alumbrado en todo el ámbito municipal. Por un lado, se realizarían mejoras sobre el alumbrado público y por otro los ahorros conseguidos se reinvertirían en la compra de lámparas de bajo consumo que serían repartidas entre la población.

El interés de este proyecto fue el de diseñar un mecanismo administrativo que permitiese articular el reciclaje de las inversiones y los ahorros, de forma que pudiese extenderse a otros entes locales y en otros ámbitos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Ajuntament d’Alella[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Ajuntament d’Alella