Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Càlcul de la petjada de carboni a l’Ajuntament d’Alella
| Projectes

La Diputació de Barcelona ens va encarregar la realització del projecte “Càlcul de la petjada de carboni a l’Ajuntament d’Alella”. Amb aquesta eina, l’Ajuntament podrà calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts per l’Ajuntament de manera directa i indirecta derivada de la seva activitat i prestació dels serveis.

Autoria
ENT environment & management
Data
2020-2021
Client
Diputació de Barcelona