La Diputació de Barcelona ens va encarregar la realització del projecte “Càlcul de la petjada de carboni a l’Ajuntament d’Alella”. Amb aquesta eina, l’Ajuntament podrà calcular les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle produïts per l’Ajuntament de manera directa i indirecta derivada de la seva activitat i prestació dels serveis.

autoria

ENT environment & management

data

2021

client

Ajuntament d’Alella