El passat dijous 23 de març es va celebrar al Pati Llimona de Barcelona la “Jornada tècnica sobre l’aplicació de tecnologies TIC a la gestió de residus”, organitzada per ENT en col·laboració amb Wellness Smart Cities, Lipasam, D-waste, Dedisa i Emasesa.
La jornada va tenir una gran acollida, amb més de 60 persones inscrites provinents d’administracions locals, de la Generalitat, d’empreses de recollida de residus i d’altres empreses privades.
A la jornada es van presentar dels resultats del projecte LIFE EWAS de millora de l’eficiència de la gestió de residus.  Representants de l’empresa Wellness Smart Cities i de Lipasam van presentar la prova pilot de sensorització de contenidors i millora de rutes realitzada a la ciutat de Sevilla. En aquesta localitat es van sensoritzar un total de 268 contenidors instal·lats en tres rutes de recollida. Els resultats han estat molt positius: s’han pogut reduir els costos de recollida de les tres rutes en un 60%, gràcies a l’optimització de la recollida de contenidors de vidre.
Amb aquesta jornada es formalitza la finalització del projecte EWAS, cofinançat pel programa LIFE de la Comissió Europea. Els resultats complets del projecte estaran disponibles properament a través de la web del projecte.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Vídeo-resum de la jornada[/link]El pasado jueves 23 de marzo se celebró en el Pati Llimona de Barcelona la “Jornada técnica sobre la aplicación de tecnologías TIC en la gestión de residuos”, organizada por ENT en colaboración con Wellness Smart Cities, Lipasam, D-waste, Dedisa y Emasesa.
La jornada tuvo una gran acogida, con más de 60 personas inscritas provenientes de administraciones locales, de la Generalitat, de empresas de recogida de residuos y de otras empresas privadas.
En la jornada se presentaron los resultados del proyecto LIFE EWAS de mejora de la eficiencia de la gestión de residuos. Representantes de la empresa Wellness Smart Cities y de Lipasam presentaron la prueba piloto de sensorización de contenedores y mejora de rutas realizada en la ciudad de Sevilla. En esta localidad se sensorizar un total de 268 contenedores instalados en tres rutas de recogida. Los resultados han sido muy positivos: se han podido reducir los costes de recogida de las tres rutas en un 60%, gracias a la optimización de la recogida de contenedores de vidrio.
Con esta jornada se formaliza la finalización del proyecto EWAS, cofinanciado por el programa LIFE de la Comisión Europea. Los resultados completos del proyecto estarán disponibles próximamente a través de la web del proyecto.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Video-resumen de la jornada[/link]