Durant l’Assemblea General celebrada al Centre de Recerca ENEA a Portici/Nàpols el 23 de març, els membres del consorci BIOCIRCULARCITIES (BCC) van intercanviar punts de vista sobre els avenços i les futures activitats del projecte.

Els tercers i últims Living Labs de projecte van tenir lloc el 24 de març presencialment a l’edifici de la Cittá Metropolitana di Napoli per al pilot de la Ciutat Metropolitana de Nàpols (MCN) i online el 28 i 29 de març per a la Província de Pazardzhik (PP) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (MAB), respectivament. Els delegats de municipis, empreses privades de gestió de residus, consultories i universitats van treballar junts en sessions grupals dinàmiques per discutir les seves experiències i punts de vista sobre l’anàlisi del cicle de vida i comentar l’eina web BCC en desenvolupament. Aquesta eina web vol donar suport a la identificació de les opcions més sostenibles i rellevants en termes de tecnologies de valorització i gestió de bioresidus dacord amb les característiques del context analitzat.

Tots els resultats de les discussions s’estan analitzant actualment per resumir-los en un full informatiu, un butlletí i un informe que estaran disponibles online properament. L’objectiu del projecte BCC és fer recomanacions de polítiques per a la implementació de noves vies de recuperació de bioresidus: per això, la contribució dels actors locals és molt important.

El consorci BIOCIRCULARCITIES consta de 8 socis ubicats en sis països europeus: Espanya, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg, Estònia i Bulgària. A més de la Fundació ENT, els socis són actors complementaris que representen els sectors públic, industrial, d’investigació i socioeconòmic: dues autoritats públiques locals (CMNA i AMB), una associació local sense ànim de lucre (REAP), una institució pública de recerca (ENEA), una organització de recerca i tecnologia (LIST), una organització internacional sense ànim de lucre (ACR+) i una PIME internacional (CE).

Per més informació, visiteu www.biocircularcities.eu i seguiu-nos a  @Biocirc_cities