El programa Beatriu de Pinós de l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix beques postdoctorals de 3 anys per a candidats amb el títol de doctor obtingut entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2018. Tots els detalls s’expliquen aquí: https://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2020?evolutiuTramit=1
La sol·licitud l’ha de presentar el grup de recerca destinatari, que coordinarà les activitats de recerca del candidat. La Fundació ENT té experiència com a institució d’acollida en diversos programes de recerca (Beatriu de Pinós, Torres Quevedo, Marie Curie, etc.) i està buscant candidats interessats per presentar-los al procés de sol·licitud.
Els candidats interessats hauran d’enviar un correu electrònic a info@ent.cat amb el currículum vitae i una carta de presentació que indiqui els interessos de la investigació i indiqui el compliment dels requisits Beatriu de Pinós.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Programa Beatriu de Pinós de la Agencia Catalana de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece becas postdoctorales de 3 años, para candidatos con título de doctorado obtenido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Todos los detalles se explican aquí: https://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2020?evolutiuTramit=1
La solicitud debe ser presentada por el grupo de investigación destinatario, que coordinaría las actividades de investigación del candidato. La Fundació ENT tiene experiencia como institución de acogida en varios programas de investigación (Beatriu de Pinós, Torres Quevedo, Marie Curie, etc.) y está buscando candidatos interesados ​​para presentarlos en el proceso de solicitud.
Los interesados ​​deberán enviar un correo electrónico a info@ent.cat con el curriculum vitae y una carta de presentación en la que se indique su interés investigador y se indique el cumplimiento de los requisitos Beatriu de Pinós.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The Beatriu de Pinós Programme by the Catalan Agency for Management of University and Research Grants (AGAUR) offers 3-years postdoctoral scholarships, for candidates with a doctorate qualification obtained between 1 January 2013 and 31 December 2018. All details are explained here: https://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2020?evolutiuTramit=1
The application must be submitted by the recipient research group, which would coordinate the candidate’s research activities. Fundació ENT has experience as a host institution in several research programmes (Beatriu de Pinós, Torres Quevedo, Marie Curie, etc.) and is looking for interested candidates to present them in the application process.
Interested candidates should send an email to info@ent.cat with the curriculum vitae, and a cover letter indicating research interests, and indicating compliance with the Beatriu de Pinós requirements.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]