El programa Beatriu de Pinós de l’Agència Catalana de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix beques postdoctorals de 3 anys per a candidats amb el títol de doctor obtingut entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2018. Tots els detalls s’expliquen aquí: https://agaur.gencat.cat/en/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-i-tecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2020?evolutiuTramit=1

La sol·licitud l’ha de presentar el grup de recerca destinatari, que coordinarà les activitats de recerca del candidat. La Fundació ENT té experiència com a institució d’acollida en diversos programes de recerca (Beatriu de Pinós, Torres Quevedo, Marie Curie, etc.) i està buscant candidats interessats per presentar-los al procés de sol·licitud.

Els candidats interessats hauran d’enviar un correu electrònic a info@ent.cat amb el currículum vitae i una carta de presentació que indiqui els interessos de la investigació i indiqui el compliment dels requisits Beatriu de Pinós.