Fa 7 anys que l’organització New Economics Foundation (NEF) calcula els nivells de “dependència de peix” de la Unió Europea i de cadascun dels seus estats membres. L’informe d’aquest any revela que Espanya ha “esgotat” el seu propi peix el dia 10 de maig, dit d’una altra manera, gran part del peix consumit a l’Estat espanyol prové d’aigües estrangeres. A causa d’aquesta baixa autosuficiència i al mal estat de nombroses poblacions de peixos en aigües europees -especialment en el Mediterrani-, la Fundació ENT vol recordar la necessitat d’avançar cap a una correcta gestió pesquera i recuperar les poblacions de peixos a nivells saludables en el menor temps possible.
En un article sobre la matèria el diari El País recull l’opinió de Lydia Chaparro (Fundació ENT), centrada en les poblacions de peixos sobreexplotades a l’Atlàntic nord-oriental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Article a El País[/link] [link]Informe Fish Dependence 2016[/link] [link]Taula principal Fish Dependence Day[/link]Hace 7 años que la organización New Economics Foundation (NEF) calcula los niveles de “pescado dependencia” de la Unión Europea y de cada uno de sus estados miembros. El informe de este año revela que España ha “agotado” su propio pescado el día 10 de mayo, dicho de otro modo, gran parte del pescado consumido en el Estado español proviene de aguas extranjeras. Debido a esta baja autosuficiencia y al mal estado de numerosas poblaciones de peces en aguas europeas -especialmente en el Mediterráneo-, la Fundació ENT quiere recordar la necesidad de avanzar hacia una correcta gestión pesquera y recuperar las poblaciones de peces a niveles saludables en el menor tiempo posible.
En un artículo sobre la matéria el periódico El País recoge la opinión de Lydia Chaparro (Fundació ENT), centrada en las poblaciones de peces sobreexplotadas en el Atlántico nororiental.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Artículo de El País[/link] [link]Informe Fish Dependence 2016[/link] [link]Tabla principal Fish Dependence Day[/link]