Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Avances modestos hacia el fin de la sobrepesca en Europa
| Publicacions

L’article es posa de manifest l’escletxa que en ocasions hi ha entre els límits de pesca adoptats pels ministres i els nivells de pesca recomanats pels científics del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (CIEM). Una escletxa que ha minvat en els últims dos anys però que continua sent rellevant en alguns estocs. En el cas espanyol, per exemple, les quotes d’algunes poblacions de gran interès pesquer com el lluç, el gall o el rap, han estat sistemàticament establertes per sobre de les recomanacions científiques.

Data
2015
Publicació
EurActiv.es
Referència bibliogràfica
Chaparro, L. (2015). Avances modestos hacia el fin de la sobrepesca en Europa. EurActiv.es
Accés a l’article