La vila de Sant Joan de les Abadesses inicia el repartiment de nous cubells per implantar un sistema de pagament per generació al 2022. ENT realitzà l’estudi d’implantació d’aquest nou model al municipi. Es tracta d’un sistema que permetrà aplicar una taxa de residus diferent a cada llar en funció de la quantitat de residus i del bon comportament en la seva gestió que tingui cada una. Els nous cubells de matèria orgànica i de resta que es reparteixen porten una etiqueta (tag) que permet identificar a quina llar pertanyen. L’empresa encarregada de la recollida identificarà aquesta etiqueta i enregistrarà les vegades que cada llar treu la fracció resta i la fracció orgànica. A partir d’aquestes dades, es calcularà una part variable de la taxa que serà major quantes més vegades s’hagi tret el cubell de resta i menor en funció del bon ús del cubell de matèria orgànica. La taxa de residus resultant serà diferent a cada llar i es calcularà sumant una part fixa i igual per a tothom i la part variable obtinguda a partir dels lliuraments de cubells.

Més informació