Aquest projecte va realitzar una avaluació independent de l’informe “Estudi epidemiològic contra el Càncer de Gibraltar”, dirigida per Hans Sanderson i Patrik Fauser (Institut Nacional d’Investigació, Universitat de Aarhus, Dinamarca), i presentat al govern de Gibraltar el 22 desembre 2010 .

L’avaluació d’aquest informe es va dur a terme entre el 15 de maig i el 31 de juliol de 2011, i va ser realitzat per membres del Grup de Recerca en Desigualtats de la Salut / Xarxa de condicions de treball (GREDS-EMCONET), i membres de la Fundació ENT, amb la supervisió i les aportacions dels revisors externs.

autoria

Fundació ENT

data

2011

client

Universitat Pompeu Fabra