ENT assessorà a la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’avaluar els nivells assolits en quant a implantació dels indicadors de sostenibilitat en l’àmbit local. Posà especial èmfasis en els usos dels indicadors de sostenibilitat i la seva relació amb la presa de decisions d’àmbit polític.

Al cas del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat establerts per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat varem tractar d’establir millores al sistema de recolzament a la implantació indicadors per part de la Diputació de Barcelona.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]


[link]Més informació[/link]ENT asesoró a la Diputació de Barcelona con la finalidad de evaluar los niveles de resultados obtenidos en la implantación de indicadores de sostenibilidad en el ámbito local. Se prestó especial atención al uso de los indicadores de sostenibilidad y su relación con la toma de decisiones en el ámbito político.

En el caso del Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad establecidos por la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, se trató de establecer mejoras en el sistema de apoyo a la implantación de indicadores por parte de la Diputación de Barcelona.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Diputació de Barcelona[/client_es]
[link]Más información[/link]ENT advised the Barcelona Provincial Council in this project in order to assess results obtained from the implementation of sustainability indicators at the local level. Special attention was paid to the use of sustainability indicators and their relation with policy-making.

In the case of the Municipal System of Sustainability Indicators, established by Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat (Network of Cities and Towns for Sustainability), we sought to establish improvements in the support system to the implementation of indicators by the Barcelona Provincial Council.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2005[/data_en]


[link]More information[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Diputació de Barcelona