ENT assessorà a la Diputació de Barcelona amb la finalitat d’avaluar els nivells assolits en quant a implantació dels indicadors de sostenibilitat en l’àmbit local. Posà especial èmfasis en els usos dels indicadors de sostenibilitat i la seva relació amb la presa de decisions d’àmbit polític.

Al cas del Sistema Municipal d’Indicadors de Sostenibilitat establerts per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat varem tractar d’establir millores al sistema de recolzament a la implantació indicadors per part de la Diputació de Barcelona.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Diputació de Barcelona