L’objectiu de l’estudi és avaluar l’impacte d’un objectiu vinculant com l’energia comunitària (autoconsum i comunitats energètiques) per 2030 a Espanya en termes macroeconòmics i ambientals, a través de la variació de diversos indicadors: producte interior brut (PIB), consum, inversió , despesa pública, exportacions, importacions, producció de diferents sectors econòmics i ocupació associada, variació de preus relatius, així com emissions de CO2 i altres indicadors ambientals.

autoria

Fundació ENT

data

2019

client

Amigos de la Tierra en col·laboració amb Aiguasol