Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Avaluació energètica, econòmica i ambiental d’un objectiu vinculant com l’energia comunitària en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) del Govern d’Espanya
| Projectes

L’objectiu de l’estudi és avaluar l’impacte d’un objectiu vinculant com l’energia comunitària (autoconsum i comunitats energètiques) per 2030 a Espanya en termes macroeconòmics i ambientals, a través de la variació de diversos indicadors: producte interior brut (PIB), consum, inversió , despesa pública, exportacions, importacions, producció de diferents sectors econòmics i ocupació associada, variació de preus relatius, així com emissions de CO2 i altres indicadors ambientals.

Autoria
Fundació ENT
Data
2019
Client
Amigos de la Tierra en col·laboració amb Aiguasol