L’any 2009, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar a ENT un estudi sobre els impactes socioambientals i econòmics dels sectors comerç i consum a Catalunya. Aquest estudi s’emmarcava en els treballs previs a la redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

L’estudi incloïa l’anàlisi del marc normatiu aplicable als sectors comerç i consum, la caracterització d’aquests dos sectors i de l’estat dels mateixos en relació a altres comunitats autònomes i d’altres països europeus, la identificació dels principals impactes socioambientals i la seva quantificació mitjançant una sèrie d’indicadors, la priorització dels impactes identificats i la identificació d’objectius estratègics per a aquests dos sectors.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

En 2009, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya encargó a ENT un estudio sobre los impactos socioambientales y económicos de los sectores comercio y consumo en Catalunya. Este estudio se enmarcaba en los trabajos previos a la redacción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Catalunya.

El estudio incluía el análisis del marco normativo aplicable a los sectores comercio y consumo, la caracterización de estos dos sectores y del estado de los mismos en relación a otras comunidades autónomas y de otros países europeos, la identificación de los principales impactos socioambientales y su cuantificación mediante una serie de indicadores, la priorización de los impactos identificados y la identificación de objetivos estratégicos para estos dos sectores.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge