El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) encarregà a ENT l’elaboració d’un estudi sobre els efectes de la política ambiental sobre la competitivitat de l’economia catalana. L’estudi contenia una avaluació qualitativa i quantitativa, amb algunes estimacions fetes per a Catalunya, dels efectes de diferents instruments de política ambiental, dels costos d’adopció i dels costos de no adopció de les mesures ambientals, així com els seus efectes sobre la competitivitat de les empreses i de l’economia en conjunt.

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge