El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) encarregà a ENT l’elaboració d’un estudi sobre els efectes de la política ambiental sobre la competitivitat de l’economia catalana. L’estudi contenia una avaluació qualitativa i quantitativa, amb algunes estimacions fetes per a Catalunya, dels efectes de diferents instruments de política ambiental, dels costos d’adopció i dels costos de no adopció de les mesures ambientals, així com els seus efectes sobre la competitivitat de les empreses i de l’economia en conjunt.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]


[link]Accés a l’estudi[/link]El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la Generalitat de Catalunya encargó a ENT la elaboración de un estudio sobre los efectos de la política ambiental sobre la competitividad de la economía catalana. El estudio contenía una evaluación cualitativa y cuantitativa, con algunas estimaciones hechas para Catalunya, de los efectos de diferentes instrumentos de política ambiental, de los costes de adopción y de los costes de no adopción de las medidas ambientales, así como de sus efectos sobre la competitividad de las empresas y de la economía en conjunto.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Departament de Medi Ambient i Habitatge[/client_es]
[link]Acceso al estudio[/link]The Department of Environment and Housing (DMAH) of the Catalan Government commissioned to ENT the preparation of a report on the effects of environmental policies on the competitiveness of the Catalan economy. The study included a qualitative and quantitative assessment, with some estimates for Catalonia, of the effects of different environmental policy instruments, the costs of adopting and the costs of not adopting environmental measures, and their effects on competitiveness of firms and on the whole economy.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2007[/data_en]
[client_en]Departament de Medi Ambient i Habitatge[/client_en]
[link]Access to the report[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge