Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Avaluació de l’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat fins al 2020
| | Projectes

ENT forma part del consorci liderat per Trinomics a càrrec de l’informe “Avaluació de l’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat fins al 2020”.

Aquest projecte avaluarà els progressos aconseguits per la UE i els seus estats membres cap a la consecució dels objectius de biodiversitat. Es tracta bàsicament d’analitzar els enfocaments estratègics i les accions realitzades per fer front a la pèrdua de biodiversitat. Aquest fet s’aconseguirà mitjançant l’avaluació de cinc temes principals d’anàlisi: si l’Estratègia de biodiversitat contribueix als objectius establerts; la rendibilitat d’aconseguir aquests objectius; la coherència de l’estratègia amb una política més àmplia de la UE; l’alineació de l’estratègia amb les necessitats de la societat; i, el valor afegit de l’estratègia en comparació amb les accions nacionals. Com a tal, l’avaluació dibuixarà una imatge general de la idoneïtat de l’Estratègia de la UE sobre Biodiversitat fins al 2020.

Autoria
ENT environment & management
Data
2019-2020
Client
European Comission
Més informació