Del 28 de novembre al 3 de desembre de 2018, Maria Mestre d’ENT conjuntament amb una representant de l’ARC, ha viatjat a la Paz (Bolívia) per a la realització d’una assistència tècnica per a l’elaboració d’un reglament de responsabilitat ampliada del productor per a envasos de plaguicides a Bolívia.

El treball ha consistit en la revisió tècnica de la proposta de REGLAMENT PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’ENVASOS BUITS DE PLAGUICIDES EN EL MARC DE LA RESPONSABILITAT ESTESA DEL PRODUCTOR elaborada conjuntament entre el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Fundación PLAGBOL, Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (APRISA) y AGROINCO.
Posteriorment a la primera revisió, s’ha dut a terme una jornada de treball amb representants de l’APIA, Fundació PLAGBOL i APRISA, i amb tècnics del MMAyA i l’Agència de Residus de Catalunya, i una segona sessió amb un tècnic jurídic de la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), tècnics del MMAyA i una tècnica de l’Agència de Residus de Catalunya.

L’assistència tècnica tindrà continuïtat durant el primer trimestre de 2019 amb el recolzament a l’elaboració d’una estratègia general de responsabilitat ampliada del productor per les ampolles PET, bosses de polietilè, pneumàtics, piles, bateries i RAEEs, els fluxos de residus que el marc normatiu de residus de Bolívia determina que seran gestionats en règim de responsabilitat ampliada del productor.

Aquest projecte es un encàrrec de l’Agència de Residus de Catalunya en el marc del Programa de Cooperació tècnica que Catalunya té amb el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolívia (MMAyA) per donar suport al projecte d’enfortiment Institucional en matèria de gestió de residus.