ENT va realitzar una assistència tècnica a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a la definició dels pressupostos de carboni, previstos per la Llei 16/2017, del canvi climàtic, els quals hauran de ser aprovats a finals de 2020. L’assistència tècnica va consistit en analitzar algunes experiències d’implantació dels pressupostos de carboni, en particular la del Regne Unit, i la proposta de criteris per l’elaboració dels pressupostos de carboni a Catalunya.

autoria

ENT environment & management

data

2018

client

Oficina Catalana del Canvi Climàtic