Skip to main content

El Pla d’acció de compra pública verda a Catalunya 2022-2025 pretén reforçar i estandaritzar les actuacions en matèria d’ambientalització de la compra pública verda i estableix l’objectiu d’incrementar fins al 50% el volum econòmic dels contractes ambientals el 2025. Aquest s’adreça als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a les universitats públiques i a les entitats del sector públic adscrites, alhora que poden adherir-s’hi voluntàriament les administracions i entitats del sector públic local. L’Assistència tècnica per a la implementació del Pla d’Acció de Compra Pública Verda 2022-2025 és un encàrrec per oferir suport a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, que és qui lidera i impulsa el Pla, en el desplegament del mateix.

autoria
ENT environment & management
data

2023

client

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya