Skip to main content

WOODCIRCLES ha completat amb èxit les tasques del primer any del projecte. En aquest context, el consorci es va reunir els dies 28 i 29 de maig de 2024 a Tartu (Estònia), una de les àrees pilot del projecte, per a la segona assemblea general i junta directiva. Es va discutir el progrés del projecte i les activitats futures i es van visitar localitzacions d’interés, concretament el centre de reutilització de materials a Tartu i la serradora Imavere de Stora Enso.

El projecte WOODCIRCLES és una Acció d’Innovació Horizon de quatre anys dirigida pel Danish Technological Institute. La Fundació ENT coordina el paquet de treball sobre “Sostenibilitat i avaluació d’impacte”. WOODCIRCLES desenvoluparà solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible de fusta per ajudar a reduir la dependència d’Europa dels recursos no renovables, reduir les emissions de GEH, reduir la generació de residus i oferir embornals de carboni a llarg termini i substitució de productes fòssils i intensius en carboni.

Per obtenir més informació, visiteu https://woodcircles.eu/ i seguiu el projecte a les xarxes LinkedIn o X (Twitter).