Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Aspectes econòmics de la implantació d’un pagament per serveis ambientals en boscos per a millores hídriques a Catalunya
| Publicacions

Els boscos en general afavoreixen la quantitat i la qualitat de l’aigua i un bon funcionament hídric en comparació amb usos del sòl alternatius. Aquest paper positiu pot veure’s reforçat amb certes pràctiques de gestió forestal, que podrien merèixer ser compensades mitjançant un esquema de pagament per serveis ambientals (PSA). En aquest article s’identifiquen els actors implicats en un PSA orientat als boscos i a l’aigua, així com les vies possibles per articular les compensacions.

Data
2013
Publicació
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Freire Gonzàlez, J. (2013) Aspectes econòmics de la implantació d’un pagament per serveis ambientals en boscos per a millores hídriques a Catalunya. Silvicultura, 67, p. 18-19.
Accés a l’article