En el número 24 titulat “La pesca i les comunitats pesqueres”, la revista Sobirania Alimentària-Biodiversitat i Cultures tracta d’esbrinar si hi ha similituds entre el món de la pesca i l’agricultura. La Fundació ENT hi ha col·laborat amb tres articles de Lydia Chaparro.
A la revista apareixen testimonis molt valuosos de pescadors artesanals que viuen i depenen de la pesca, articles relacionats amb l’acaparament dels oceans, els desafiaments de les comunitats pesqueres africanes, la dependència de peix exterior, així com el cas de Pescanova, entre d’altres articles de gran interès. La revista finalitza amb una entrevista a Carmen Da Fonte, de família pescadora, que parla de la necessitat que les persones de la pesca i el camp treballin juntes amb tota la ciutadania cap a un objectiu comú, recuperar la sobirania alimentària.
Lydia Chaparro (Fundació ENT) ha participat amb un article titulat “La situació actual dels oceans i els recursos pesquers” en el qual es posa de manifest la fragilitat dels ecosistemes marins i, especialment, el delicat estat de la mar Mediterrània, on més del 90% de les poblacions de peixos estan sobreexplotades, fet que condueix a una baixa rendibilitat de les nostres pesqueries. Així mateix, en aquesta edició s’han inclòs també dos articles més de Lydia Chaparro, “Balfegó i l’engreix de tonyina vermella – L’aqüicultura en qüestió” i un altre sobre “L’etiqueta i la seva informació”, un aspecte clau a tenir en compte si es pretén fer un consum menys insostenible dels productes de la pesca que comprem.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a la revista i l’article[/link] [link]Revista en PDF[/link]En el número 24 titulado “La pesca y las comunidades pesqueras”, la revista Soberanía Alimentaria-Biodiversidad y Culturas ha tratado de averiguar si hay similitudes entre el mundo de la pesca y la agricultura. La Fundació ENT ha colaborado con tres artículos de Lydia Chaparro.
En ella, aparecen testimonios muy valiosos de pescadores artesanales que viven y dependen de la pesca, artículos relacionados con el acaparamiento de los océanos, los desafíos de las comunidades pesqueras africanas, la dependencia de pescado exterior, así como el caso de Pescanova, entre otros artículos de gran interés. La revista finaliza con una entrevista a Carmen Da Fonte, de familia pescadora, que habla de la necesidad de que las personas de la pesca y el campo trabajen juntas con toda la ciudadanía hacia un objetivo común, recuperar la soberanía alimentaria.
Lydia Chaparro (Fundació ENT) ha participado con un artículo titulado “La situación actual de los océanos y los recursos pesqueros” en el que se pone de manifiesto la fragilidad de los ecosistemas marinos y, en especial, el delicado estado del Mar Mediterráneo, dónde más del 90% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, lo que conduce a una baja rentabilidad de nuestras pesquerías. Así mismo, en esta edición se han incluido también dos artículos más de Lydia Chaparro, “Balfegó y el engorde de atún rojo – La acuicultura en cuestión” y otro sobre “La etiqueta y su información”, un aspecto clave a tener en cuenta si se pretende hacer un consumo menos insostenible de los productos de la pesca que compramos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Acceso a la revista y el artículo[/link] [link]Revista en PDF[/link]