Skip to main content

La revista Equipamientos y Servicios Municipales ha publicat l’article d’Ignasi Puig (ENT) sobre el document del Ministeri d’Hisenda en matèria de taxes de residus.

L’article es titula “Sobre el documento del Ministerio de Hacienda en materia de tasas de residuos” i tracta sobre el document “Cuestiones relevantes en relación con el establecimiento y la gestión de la tasa local de residuos sólidos urbanos“. El document es va donar a conèixer el passat 14 de maig i està signat pel Subdirector General de Tributs Locals, però que és el resultat d’un Grup de Treball integrat per representants del Ministeri d’Hisenda, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

 

>> Enllaç a l’article