El portal web “EcoMENA” ha publicat l’article d’Ignasi Puig (ENT) titulat “The Concept of Generalised Extended Producer Responsibility (GEPR)”. EcoMENA és una iniciativa impulsada per voluntaris per a crear una consciència ambiental massiva i fomentar la sostenibilitat en tot el món, i en els dels països coneguts com MENA (Orient Mitjà i Nord d’Àfrica) en particular. Les seves àrees centrals d’enfocament inclouen energia renovable, desenvolupament sostenible, gestió de residus, protecció del medi ambient, eficiència energètica, edificis verds, gestió de l’aigua i conservació de recursos.

La noció de responsabilitat ampliada del productor (RAP) ha estat part de la política de residus durant molt de temps, particularment dins dels països de l’OCDE. Segons l’OCDE, la RAP “té com a objectiu fer que els productors siguin responsables dels impactes ambientals dels seus productes en tota la cadena de productes, des del disseny fins a la fase posterior al consumidor”. La RAP alleuja la càrrega de les Administracions Públiques per la gestió de productes al final de la seva vida útil, alhora que, si està dissenyat adequadament, incentiva la prevenció i el reciclatge de residus.

Mentre que a la RAP tradicional hi ha una o més OPs per a cadascuna de les fraccions de residus específiques i els productors han de contribuir a aquestes OPs, en el cas de la GRAP podrien seguir existint fraccions amb el seu esquema específic de RAP, i potser se n’afegirien algunes més, però també hi hauria OPs generals per als productes sense esquemes de RAP específics.

Enllaç a l’article