La revista Equipamiento y Servicios Municipales ha publicat en el seu número 230 del primer trimestre de 2023 un article de diversos membres d’ENT. L’article, titulat “Desafíos en el ámbito local en materia de economía circular y residuos” és obra de Gemma Nohales, Verònica Martínez, Pablo Pellicer i Ignasi Puig, tots membres d’ENT.

És el moment de donar prioritat a la gestió dels bioresidus mitjançant estratègies efectives que possibilitin la recollida separada en quantitat i qualitat, minimitzant el contingut d’impropis. L´alta puresa d´aquest flux és clau per obtenir un compost final de qualitat.

En matèria d’envasos, és clau establir una metodologia de càlcul dels costos realista i independent que tingui en compte les característiques dels diferents sistemes de recollida i les realitats territorials.

Implantar models individualitzats i eficients, que permetin la identificació dels usuaris, l’aplicació de taxes justes i el control dels impropis és un dels grans reptes de l’Administració per avançar en el compliment dels objectius.