Avui 1 de setembre donem el tret de sortida al projecte de recerca “DECISIVE” (DECentralIzed management Scheme for Innovative Valorization of urban biowastE), que finalitzarà l’agost de 2020. El proper dilluns 5 i dimarts 6 de setembre tindrà lloc a Rennes (França) el Kick Off Meeting del projecte, al qual hi assistiran 3 membres de la Fundació ENT. 

El projecte forma part del programa europeu H2020 i està coordinat per l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (França), conjuntament amb diferents socis d’arreu de la UE, que dilluns es troben per primer cop en un Kick Off meeting a Rennes.:

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Spain)
 • AARHUS UNIVERSITET (Denmark)
 • TECHNISCHE UNIVERSITAET HAMBURG-HARBURG (Germany)
 • FUNDACIÓ ENT (Spain)
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL (Italy)
 • AERIS TECNOLOGÍAS AMBIENTALES S.L. (Spain)
 • ASSOCIATION DES CITES ET DES REGIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES (Belgium)
 • AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (Spain)
 • PSUTEC SPRL (Belgium)
 • SUEZ ENVIRONNEMENT (France)
 • HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL (Germany)
 • REFARMERS (France)

L’atractiu creixent de les ciutats condueix a l’augment de la població, l’augment de les demandes energètiques i d’aliments en les zones urbanes. Això fa que la gestió dels residus urbans sigui cada cop més exigent, tant en termes de logística com d’impactes mediambientals o sobre la salut. Per disminuir aquest impacte ambiental i contribuir a una millor capacitat de recuperació de les zones urbanes, l’energia, l’aprovisionament d’aliments, els sistemes de gestió de residus han de ser millorats per augmentar el reciclatge i la valorització dels recursos locals.

En aquest context, el projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.