Skip to main content

L’anàlisi mostra un ús decreixent de la majoria dels termes relacionats amb la pesca tant als llibres en castellà com en anglès.

El decreixement en l’ús dels conceptes pesquers és rellevant per a les parts interessades en la pesca, ja que pot portar a un decreixement de l’interès públic a mitjà termini, fet que pot conduir també a una disminució de l’interès per part de les administracions públiques en un context on és necessària portar a terme una transició pesquera cap a mitjans de captura més sostenibles.

És especialment rellevant la disminució en l’ús de conceptes com “sobrepesca”perquè es produeix en un context en el qual segons la informació científica disponible, el problema està lluny d’estar resolt.

Per una altra banda els conceptes relacionats amb el canvi climàtic en l’àmbit marí prenen força i, de fet, ja han superat en presència els específics de la pesca.

Malgrat tot, la sobrepesca continua essent un terme més usat que altres qüestions marines com la pesca il·legal, no regulada o no registrada, la biodiversitat marina o els residus marins, tots ells temes que augmenten la seva presència (o es recuperen de les tendències a la baixa en alguns casos), però encara estan lluny dels conceptes esmentats anteriorment.

Finalment, és interessant assenyalar que es poden trobar algunes diferències entre la literatura espanyola i anglesa. La investigació suggereix que els conceptes marins sobre el canvi climàtic a la literatura castellana encara tenen un nivell de presència relativa inferior a la presència a la literatura anglesa.

autoria

Miquel Ortega

data

2021

publicació

Fundació ENT