Irmak Ertör (ENT)

D’acord amb l’objectiu de Creixement Blau[1], la Comissió Europea va iniciar un projecte i una sèrie de tallers per al desenvolupament del sector aqüícola a Europa en compliment de la DMA (Directiva Marc de l’Aigua) i la DMEM ( Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina).

El projecte que es va presentar en un primer taller a Brussel·les el passat 6 de març s’anomena SUSAQ (Aqüicultura Sostenible i Medi Ambient)[2]. El resultat principal del projecte serà una guia que inclourà alguns exemples de bones pràctiques d’aqüicultura a Europa i la documentació corresponent als 6 tallers. El primer taller a Brussel·les tenia com a objectiu identificar els reptes, necessitat , interaccions i sinergies entre l’aqüicultura i la protecció de la qualitat de l’aigua, així com recollir les opinions dels actors implicats.

Les presentacions del primer taller del projecte van tenir gran influència anglesa en diversos aspectes. D’una banda, en els exemples de bones pràctiques, i de l’altra, en el sistema de governança utilitzat per identificar els problemes i les demandes. Diversos actors van destacar la necessitat d’un enfocament regional així com exemples d’altres països. Aquesta observació va ser recollida per l’entitat organitzadora CEFAS (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science), que ho va atribuir a la manca de dades adequades. Amb aquest motiu s’estan organitzant quatre tallers regionals per a l’intercanvi de bones pràctiques en l’aqüicultura sostenible. El primer taller regional va tenir lloc a Dublín i es va concentrar al Mar Atlàntic Nord-est.

El proper taller regional, en el qual ENT hi participarà, tindrà lloc el 5 i 6 de maig a Atenes, representant la regió mediterrània. El següent tractarà sobre la mar del Nord i l’aqüicultura en aigua dolça, i l’últim es centrarà en la regió Bàltica. El projecte acabarà amb un altre taller a Brussel·les per discutir els resultats i la informació recollida[3] de les diferents regions.

Un aspecte a destacar és l’esforç de les ONGs per establir una posició conjunta per incloure temes de prioritat en els documents guia de la Comissió Europea i la legislació. Amb aquest motiu, SAR (Seas at Risk), una xarxa d’ONGs que treballa sobre temes marins, va preparar una declaració conjunta que tracta sobre les 10 prioritats següents per assegurar la sostenibilitat de l’aqüicultura a Europa:

  • Identificar els principis d’aqüicultura sostenible i aplicar-los als estàndards de la producció i etiquetatge
  • Dirigir-se a la manca de dades i informació i desenvolupar indicadors relacionat amb polítiques
  • Integrar la legislació ambiental i assegurar una governança efectiva, transparent i participativa
  • Assegurar fonts sostenibles per a l’alimentació
  • Adaptar els estàndards tècnics per a les instal·lacions aqüícoles i realitzar l’educació del personal
  • Minimitzar els impactes negatius en la biodiversitat
  • Reduir l’ impacte de l’ús de químics
  • Donar suport i estimular el desenvolupament de l’aqüicultura multitrófica i aquaponia
  • Assegurar que el finançament públic de l’aqüicultura sigui responsable
  • Promoure globalment el comerç ambientalment sostenible

Tot i que la iniciativa vol impulsar un procés per incloure les opinions de diferents actors, fins ara la invitació i participació d’ONGs i altres actors ha estat molt limitada. Com que l’accés a la informació necessària per a assegurar la participació no és igual per als diferents grups socials, el temps destinat al projecte sembla molt just per poder distribuir adequadament la informació a tots els actors i poder respondre a les necessitats dels actors regionals, nacionals o locals. Per tant, el document guia resultant d’aquest projecte ha d’emfatitzar la governança justa i participativa i hauria de tenir un plantejament ecosistèmic. Aquest document hauria de deixar les portes obertes a una participació continuada i a la contribució d’opinions locals i noves informacions d’investigacions científiques.

————–
[1] Blue Growth: Unlocking the potential of europe’s oceans, seas and coasts. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/publications/documents/leaflet-blue-growth-2013_en.pdf
[2] SUStainable AQuaculture and the environment (SUSAQ) https://euaquaculture.com/
[3] Es poden enviar opinions a la página web https://euaquaculture.com/