La Fundació ENT, conjuntament amb la plataforma d’ONGs Seas At Risk, treballa en l’àmbit marí formant part del Aquaculture Advisory Council. Irmak Ertör representa la Fundació ENT a tres dels seus grups de treball (WG1 sobre aqüicultura de pesca, WG2 sobre aqüicultura de marisc, i WG3 sobre temes horitzontals) i a l’assemblea general.

El Aquaculture Advisory Council és un espai de debat entre el sector, ONG i representants polítics de la Comissió Europea, i té l’objectiu d’establir suggeriments relacionats amb el desenvolupament sostenible del sector per contribuir a les polítiques d’aqüicultura a Europa amb la participació de diferents actors socials.

autoria

Fundació ENT

data

2017-2018

client

Seas At Risk