Atenent a la crida de l’Agència de Residus de Catalunya, la Fundació ENT ha elaborat un seguit d’observacions, suggeriments i aportacions al PRECAT20 que es troba en fase preliminar de redacció. Les aportacions se centren en aspectes com el cànon de residus, el pagament per generació, el malbaratament alimentari, etc.

Document aportacions al PRECAT20